امروز: جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

هاجری: هیچ بنایی نباید مصلحت اندیشانه از ایمن سازی عبور نماید

 

هیچ بنایی نباید مصلحت اندیشانه از ایمن سازی عبور نماید

محمد رضا هاجری عضو شورای اسلامی شهرشیراز گفت : ستاد بحران و خدمات شهری شهرداری بویژه سازمان آتش نشانی لازم و ضروری است برای تمامی اماکن عمومی، مدارس، دانشگاه ها، مجتمع های تجاری، سینما ها و... شناسنامه ایمنی تهیه و صادر نمایند. بدون شناسنامه ایمنی، اجازه داده نشود به فعالیت های خود سرانه ادامه دهند، پیشگیری مهم تر است. نباید هیچ بنایی مصلحت اندیشانه از ایمن سازی عبور نماید، چرا که با جان مردم بازی می شود.

    ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ - ۰۷:۲۱:۴۶

    دیدگاه های شما