امروز: سه شنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

اسکندری: بهره برداری کامل از تقاطع مدافعان سلامت احترام به حقوق عامه شهروندان است

رییس کمیسیون عمران شورای شهر شیراز: بهره برداری کامل از تقاطع مدافعان سلامت احترام به حقوق عامه شهروندان است 

اسکندری رییس کمیسیون عمران شورای شهر شیراز با تاکید بر تکمیل پروژه‌های نیمه تمام عمرانی که در مسیر رینگ‌های ترافیکی شهر قرار دارند گفت: پرهیز از افتتاح ناقص و بهره برداری کامل از پروژه‌ها یکی از رویکردهای اصلی است که در مباحث عمرانی دنبال می گردد. مهندس اسکندری در بازدید از روند پیشرفت فیزیکی فیزیکی تقاطع غیر همسطح مدافعان سلامت با بیان اینکه با بهره برداری کامل از یک پروژه می توان به اهداف مدنظر دست یافت تصریح کرد: تکمیل و تجهیز پروژه‌های در مسیر افتتاح با الزاماتی که پاسخگویی کامل به شهروندان است که یکی از راههای عمل به وعده ها توسط مدیریت شهری در بهره‌برداری رسمی و کامل از پروژه است مخصوصا پروژه های که در رینگ‌های ترافیکی شهر قرار دارند.

اسکندری ادامه داد: بر طبق یکی از مصوبات شورای ششم شهر شیراز و تکلیف شفاف کمیسیون عمران در مسیر احداث پروژه‌های عمرانی از جمله تقاطع غیر همسطح مدافعان سلامت بر نورپردازی و محوطه سازی بخشی از پروژه تعریف تاکید و بر شهرداری این مهم تکلیف گردید تا پروژه‌های عمرانی در مسیر بهره برداری کامل قرار بگیرند در تسهیل عبور و مرو کمک شایانی نماید. 
به گفته رییس کمیسیون عمران شورا، نصب علایم و تابلوهای جدا کننده های ترافیکی، تامین روشنای و رعایت ضوابط فنی در مراحل پایانی پروزه تقاطع غیر همسطح مدافعان سلامت یک الزام برای این رینگ ترافیکی است که با تکمیل آنها می توان پروژه را زیر بار ترافیکی برد.
او با بیان اینکه علت پذیریش تاخیر در افتتاح پروژه مدافعان سلامت تکمیل عملیات عمرانی و رعایت این الزام‌ها بوده است ادامه داد: براساس طرح کمیسیون عمران شورا درباره تکمیل پروژه تقاطع مدافعان سلامت به شهرداری شیراز تکلیف گردید با توجه به اهمیت تقاطع مدافعان سلامت و پیشرفت فیزیکی فعلی آن شهرداری با تامین منابع مالی مطابق برنامه زمابندی و ردیف بودجه اختصاص لازم، برنامه‌ریزی جهت افتتاح کامل پروژه را انجام دهد و اقدامات لازم جهت محوطه‌سازی، و اجرای فضای سبز محدوده تقاطع مذکور صورت بگیرد و با طراحی مناسب نور پردازی تقاطع مذکور و گذر عابر پیاده، ضمن پیش بینی  ردیف بودجه مناسب علملیات اجرایی آن را تکمیل نماید. 
اسکندری تاکید کرد: بهره برداری کامل از این پروژه بعد از مدت‌ها اقدام عملیاتی عمرانی و ترافیک ناشی از آن احترام به حقوق عامه شهروندان صبور شهر شیراز است که در مسیر اجرای پروژه‌ های عمرانی با مدیریت شهری همراهی می کنند.

۱۴۰۱/۰۴/۲۲ - ۰۷:۵۵:۳۹

دیدگاه های شما