امروز: یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

تذروی: تغییر نرخ هزینه پارک حاشیه‌ای با هدف کاهش ترافیک و تخلف خودروهای سرگردان

تغییر نرخ هزینه پارک حاشیه‌ای با هدف کاهش ترافیک و تخلف خودروهای سرگردان

محمدتقی تذروی، رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورا گفت: حسب برگزاری چهل و پنجمین جلسه کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر شیراز با حضور رئیس و اعضاء محترم کمیسیون، رییس سازمان همیاری شهرداری ها، معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری با دستور کار بررسی فعالیت پروژه سی پی تشکیل گردید و به استناد ماده ۱۵ رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸ اسفند ماه ۱۳۸۹ که عنوان می‌کند در شبکه معابر پر ترافیک شهری که برابر مقررات راهنمایی و رانندگی ممنوعیت توقف وجود ندارد، با تصویب شورای عالی ترافیک شهرداری‌های کشور، شهرداری‌ها می توانند برای مدیریت مجاز پارک های حاشیه ای برای توقف بیش از نیم ساعت حق توقف مناسبی که به پیشنهاد شورای اسلامی شهرها تعیین می شود، طبق مقررات نسبت به اخذ عوارض اقدام نمایند.
 مهندس میرزایی  مدیریت شرکت سی پی در جلسه عنوان کرد ؛ آخرین نرخ حق توقف پارک حاشیه ای مربوط به مصوبه ی سال ۹۴ شورای اسلامی شهر شیراز می باشد و تا کنون هیچ گونه افزایش قیمتی با توجه به افزایش هزینه ها ،از سوی شهرداری شیراز نداشته است.
محمدتقی تذروی، نائب رئیس شورای اسلامی شهر شیراز و رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر شیراز با بیان اینکه هدف از اجرای این پروژه مدیریت عرضه و تقاصای سفر، ساماندهی و روانسازی ترافیک، عدالت دسترسی در جای پارک، جلوگیری از تخلفات پارک خودرو و کاهش ترافیک خودروهای سرگردان خواهان جای پارک می باشد.
تذروی افزود: در مورد ادامه فرایند با توجه به مدت زمان باقیمانده قراداد و همچنین تغییر نرخ هزینه پارک حاشیه‌ای در شیراز عنوان کرد  و گفت:  باید نرخی  که برای پارک حاشیه ای در نظر گرفته می شود، از پارکینگ های عمومی که درسطح شهر وجود دارد مبلغ  بالاتری باشد که شهروندان برای سفرهای کوتاه از آن استفاده نمایند و برای سفرهای بیش از نیم ساعت از پارکینگ های عمومی طبقاتی و روباز  استفاده نمایند.
رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورا خاطر نشان کرد: همچنین در این کمیسیون مقرر گردی ، معاونت حمل و نقل ظرف مدت ۳ هفته نسبت به تهیه و ارسال لایحه پیشنهادی افزایش نرخ پارک حاشیه ای (C pay) به نحوی که تمایل استفاده شهروندان از پارکینگ های عمومی کاهش پیدا نکند بررسی و به این کمیسیون ارسال گردد.

۱۴۰۱/۰۴/۳۰ - ۱۱:۵۴:۱۰

دیدگاه های شما