امروز: جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

گزارش عملکرد یک ساله کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر شیراز

فایلعنوان
گزارش عملکرد یک ساله کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر شیرازگزارش عملکرد یک ساله کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر شیراز
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ - ۰۷:۵۱:۳۸

دیدگاه های شما