امروز: دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

گزارش عملکرد یک ساله کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورای اسلامی شهر شیراز

فایلعنوان
گزارش عملکرد یک ساله کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شوراگزارش عملکرد یک ساله کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورا
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ - ۰۸:۰۰:۱۴

دیدگاه های شما