امروز: جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

گزارش عملکرد یک ساله کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر شیراز

گزارش عملکرد یک ساله کمیسیون تلفیق
فایلعنوان
گزارش عملکرد یک ساله کمیسیون تلفیق شوراگزارش عملکرد یک ساله کمیسیون تلفیق شورا
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ - ۰۸:۰۳:۱۶

دیدگاه های شما