امروز: یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

گزارش عملکرد یک ساله کمیسیون حاشیه نشینی و رفع محرومیت از مناطق کم برخوردار شورای اسلامی شهر شیراز

گزارش عملکرد یک ساله کمیسیون حاشیه نشینی و رفع محرومیت مناطق کم برخوردار
فایلعنوان
گزارش عملکرد یک ساله کمیسیون حاشیه نشینی و رفع محرومیت مناطق کم برخوردارگزارش عملکرد یک ساله کمیسیون حاشیه نشینی و رفع محرومیت مناطق کم برخوردار
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ - ۰۸:۱۱:۵۶

دیدگاه های شما