امروز: یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

گزارش عملکرد یک ساله کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر شیراز

گزارش عملکرد یک ساله کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورا
فایلعنوان
گزارش عملکرد یک ساله کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر شیرازگزارش عملکرد یک ساله کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر شیراز
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ - ۰۸:۲۶:۳۵

دیدگاه های شما