امروز: سه شنبه ۵ مهر ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

گزارش عملکرد یک ساله کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز

گزارش عملکرد یک ساله کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری
فایلعنوان
گزارش عملکرد یک ساله کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهریگزارش عملکرد یک ساله کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ - ۰۸:۳۴:۲۹

دیدگاه های شما