امروز: جمعه ۷ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

گزارش عملکرد یک ساله کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر شیراز

گزارش عملکرد یک ساله کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر شیراز
فایلعنوان
گزارش عملکرد یک ساله کمیسیون شهرسازی و معماریگزارش عملکرد یک ساله کمیسیون شهرسازی و معماری
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ - ۰۸:۴۱:۵۵

دیدگاه های شما