امروز: پنجشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

گزارش عملکرد یک ساله مصوبات صحن علنی شورای اسلامی شهر شیراز

فایلعنوان
گزارش عملکرد یک ساله مصوبات صحن علنی شورای اسلامی شهر شیرازگزارش عملکرد یک ساله مصوبات صحن علنی شورای اسلامی شهر شیراز
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ - ۰۸:۵۴:۱۳

دیدگاه های شما