امروز: یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

گزارش عملکرد یک ساله کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر شیراز

گزارش عملکرد یک ساله کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر شیراز
فایلعنوان
گزارش عملکرد یک ساله کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر شیرازگزارش عملکرد یک ساله کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر شیراز
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ - ۰۹:۰۱:۳۷

دیدگاه های شما