امروز: جمعه ۷ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

گزارش عملکرد یک ساله کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر شیراز

فایلعنوان
گزارش عملکرد یک ساله کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی  شورای اسلامی شهر شیرازگزارش عملکرد یک ساله کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر شیراز
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ - ۰۹:۱۱:۰۸

دیدگاه های شما