امروز: یکشنبه ۲ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

گزارش عملکرد یک ساله کمیسیون نامگذاری معابر و اماکن عمومی شورای اسلامی شهر شیراز

فایلعنوان
گزارش عملکرد یک ساله کمیسیون نامگذاری معابر و اماکن عمومی شورای اسلامی شهر شیرازگزارش عملکرد یک ساله کمیسیون نامگذاری معابر و اماکن عمومی شورای اسلامی شهر شیراز
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ - ۰۹:۱۶:۵۳

دیدگاه های شما