امروز: سه شنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

گزارش عملکرد یک ساله کمیسیون هوشمندسازی و فناوری نوین اطلاعات شورای اسلامی شهر شیراز

فایلعنوان
گزارش عملکرد یک ساله کمیسیون هوشمندسازی و فناوری نوین اطلاعاتگزارش عملکرد یک ساله کمیسیون هوشمندسازی و فناوری نوین اطلاعات
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ - ۰۹:۲۵:۱۰

دیدگاه های شما