امروز: پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

گزارش عملکرد یک ساله کمیسیون سومین حرم اهل بیت (ع) شورای اسلامی شهر شیراز

با توجه به ادغام کمیسیونهای سومین حرم اهل بیت(ع) و گردشگری و زیارت، آمار مزبور صرفاٌ مربوط به کمیسیون سومین حرم اهل بیت(ع) بوده که متعاقباً آمار مربوط به کمیسیون ادغامی، بارگذاری می شود.

فایلعنوان
گزارش عملکرد یک ساله کمیسیون سومین حرم اهل بیت(ع)گزارش عملکرد یک ساله کمیسیون سومین حرم اهل بیت(ع)
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ - ۰۹:۳۷:۲۱

دیدگاه های شما