امروز: پنجشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

نصیری: شهرداری شیراز در اجرای مصوبات شورا قصور و کوتاهی کرده

شهرداری شیراز در اجرای مصوبات شورا قصور و کوتاهی کرده

مهدی نصیری رییس کمیسیون هوشمندسازی، فناوری های نوین واطلاعات شورا گفت: در یک سال اول دوره ششم کمیسیون هوشمندسازی، فناوری های نوین و اطلاعات ، تعداد 19 طرح و لایحه به صحن شورای اسلامی ارائه نموده است که از این تعداد 14 مصوبه از صحن شورا به شهرداری ابلاغ شده است که شهرداری با مدت زمان معین ملزم به اجرای این مصوبات می باشد. 
نصیری خاطر نشان کرد: در طول یکسال گذشته تنها 3 مصوبه ابلاغی در راستای هوشمندسازی در شهرداری در حال اجرا می باشد. شهرداری در اجرای مصوبات قصور کرده که درخصوص عدم اجرای مصوبات 6 دفعه در تاریخ های مختلف به شهردار شیراز تذکر داده شده است.

۱۴۰۱/۰۵/۰۵ - ۱۵:۴۱:۰۰

دیدگاه های شما