امروز: پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

گزارش تصویری/کمیسیون هوشمند سازی وفناوری نوین اطلاعات1401/05/08

۱۴۰۱/۰۵/۰۸ - ۱۸:۰۹:۳۰

دیدگاه های شما