امروز: پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

گزارش تصویری /بازدید رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست وخدمات شهری 1401/03/08

بازدید میدانی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست وخدمات شهری شورا ،ودادستان عمومی وانقلاب مرکز فارس ازستاد مدیریت بحران شهرداری شیراز

۱۴۰۱/۰۵/۰۹ - ۱۸:۴۰:۲۵

دیدگاه های شما