امروز: پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

گزارش تصویری / ایین تکریم ومعارفه رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری وفراوردهای کشاورزی شهرداری شیراز 1401/05/07

۱۴۰۱/۰۵/۰۷ - ۱۸:۴۸:۵۰

دیدگاه های شما