امروز: چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

تذروی: احیاء مجدد سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری شیراز کلید خورد

احیاء مجدد سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری شیراز کلید خورد

                          

  محمد تقی تذروی نائب رییس شورای اسلامی شهر شیراز و رییس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک در چهل و ششمین جلسه کمیسیون حمل و نقل و ترافیک ازتصویب موضوع احیاء سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی برای ارائه خدمات بهتر به شهروندان شیرازی خبر داد.

محمدتقی تذروی عنوان کرد: به منظور تمرکز ،ساماندهی و مدیریت بهینه فعالیت های مرتبط با امور تاکسیرانی و همچنین حجم فعالیت های مربوط به حمل و نقل عمومی در حوزه اتوبوسرانی ،شهرداری شیراز برگزاری جلسات تخصصی و بررسی ابعاد مختلف موضوع تفکیک سازمان حمل و نقل مسافر در راستای ارائه خدمات بهتر به شهروندان ضرورت دانسته و در همین راستا مقرر گردید احیاء سازمان مدیریت و نظارت برتاکسیرانی شهرداری شیراز در دستور کار قرار گیرد .

رییس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک گفت: باتوجه به اینکه درسال 95 موضوع ادغام سازمان اتوبوسرانی و سازمان تاکسیرانی به سازمان مدیریت حمل ونقل مسافر به مدت 4سال توسط سازمان شهرداری ها ودهیاری های کشور رسیده بود و در مصوبه های ابلاغی صراحتا به شهرداری شیراز ذکرگردید که شهرداری شیراز می تواند حسب این مدت 4سال موضوع ادغام سازمان حمل ونقل مسافر نسبت به ادامه فعالیت یا عدم فعالیت این سازمان اقدام نماید .

تذروی خاطر نشان کرد: باتوجه به ضرورت این موضوع ، شهرداری ملزم به برگزاری جلسات متعدد و بررسی تخصصی از سوی این کمیسیون قرار گرفته بود و پس از ارائه طرح های توجیحی مبنی بر تفکیک سازمان حمل و نقل مسافر هم زمان با باز نگری چارت شهرداری شیراز ،به تصویب این کمیسیون رسید وجهت انجام مراحل بعد و تایید نهایی به صحن شورای اسلامی ارسال گردید.

نائب رییس شورای اسلامی شهر شیراز افزود : برای راه اندازی و تفکیک این سازمان باید از تمام توانایی و پتانسیل موجود نیروی انسانی استفاده گردد. و درهمین راستا و پس از تصویب در کمیسیون حمل و نقل مقرر گردید موضوع جهت تایید نهایی به صحن شورا و فرمانداری شهرستان شیراز ارسال گردد که در صورت تایید ، شهرداری شیراز می بایست اساسنامه سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی را به تایید وزارت کشور برسانند .

۱۴۰۱/۰۵/۱۰ - ۱۱:۴۵:۱۰

دیدگاه های شما