امروز: یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

کلیپ استقبال از پیکر سردار شهید عبداله اسکندری در شورای اسلامی شهر شیراز روز شنبه مورخ 1401/05/15

فایلعنوان
کلیپ استقبال از پیکر سردار شهید عبدالله اسکندری در شورای اسلامی شهر شیرازکلیپ استقبال از پیکر سردار شهید عبدالله اسکندری در شورای اسلامی شهر شیراز
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ - ۱۲:۱۸:۰۱

دیدگاه های شما