امروز: جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

زارعی: تشکیل کارگروه ویژه برای رفع موانع انتقال صنوف مزاحم شهری به مجتمع های کارگاهی و خدماتی با محوریت شهرداری شیراز ضروری است

 مهندس مسعود زارعی: تشکیل کارگروه ویژه برای رفع موانع انتقال صنوف مزاحم شهری به مجتمع های کارگاهی و خدماتی با محوریت شهرداری شیراز ضروری است

🔸️در بازدید از مجتمع کارگاهی سنگ فروشان  مهندس مسعود زارعی رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز از ضرورت تشکیل کارگروه ویژه رفع موانع برای انتقال صنوف مزاحم به مجتمع های کارگاهی و خدماتی سخن گفت و اظهار داشت : برای انتقال مشاغل مزاحم عزم جدی وجود دارد که می بایست برای همکاری و هماهنگی بیشتر همه دستگاههای متولی و خدمات رسان، کارگروه تخصصی رفع موانع انتقال مشاغل مزاحم تشکیل شود و این کارگروه می تواند زمینه همکاری تمامی دستگاهها را با کمیسیون بند ۲۰ و شهرداری شیراز برای ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری و تسهیل امور فراهم نماید.

🔸️ در این بازدید افسانه خواست خدایی عضو شورا در کمیسیون بند بیست ماده ۵۵ قانون شهرداری ها ، شفیعی سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری،  نماینده دادگستری در کمیسیون و جمعی از مدیران و کارشناسان شهرداری، اتاق اصناف و اتحادیه حضور داشتند، خواست خدایی بر نظارت و هماهنگی با شهرداری و کمیسیون بند بیست ماده ۵۵ شهرداری بر ایجاد مجتمع های ساماندهی و حمایت از انتقال صنوف مزاحم به این سایت های تخصصی تاکید نمود و گفت : نقش شهرداری در بحث ساماندهی طبق قانون روشن است و باید در این مسیر هماهنگی با شهرداری صورت پذیرد .

🔸️ گفتنی است بر اساس مصوبه هیات وزیران ۲۵ شغل در رده مشاغل مزاحم شهری می باشند که کارگاه‌های سنگ فروشان از جمله این مشاغل هستند و بر اساس کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها که در سازمان ساماندهی مشاغل شهری و به منظور رسیدگی به وضعیت مشاغل مزاحم شهری تشکیل می شود مسائل و موارد حقوقی انتقال مشاغل مزاحم شهری توسط اعضا کمیسیون مورد بررسی قرار می گیرد که این بازدید نیز در راستای تصمیم گیری کمیسیون بند بیست برای صنف سنگ فروشان صورت پذیرفت .

۱۴۰۱/۰۵/۲۳ - ۰۹:۰۸:۵۳

دیدگاه های شما