امروز: یکشنبه ۲ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حسینی: دبیرخانه محرومیت زدایی کانون امیدواری افراد کم برخوردار است

دبیرخانه محرومیت زدایی کانون امیدواری افراد کم برخوردار است 
رئیس کمیته محرومیت زدایی شورای اسلامی شهر شیراز در معیت مدیران شهرداری و کارشناسان امر در بازدید از دبیرخانه محرومیت زدایی بر پرهیز از شعار در امر محرومیت زدایی تاکید کرد و گفت : با حضور شهردار جوان و جهادی منطقه دو در کنار ناظر مجرب و متهد منطقه و سایر مدیران و ناظران مناطق ، سال متفاوت و درخشانی در حوزه محرومیت زدایی در منطقه دو و سایر مناطق حاشیه ای خواهیم داشت .
سیده مریم حسینی به عزم نهادها و دستگاه های متولی محرومیت زدایی جزم شده است تا با تجمیع اهداف و برنامه ها و دوری از موازی کاری به تحقق برنامه های پیش بینی شده کمک کنیم .
گفتنی است دبیرخانه محرومیت زدایی شهرداری شیراز در محل خانه محله منطقه دو شیراز در محله کم برخوردار دهپیاله (ابوذر غفاری) مستقر شده است و پیگیری برنامه ها و اهداف کمیته محرومیت زدایی در مناطق کم برخوردار و حاشیه ای شیراز مثل مناطق ۲ ، ۳ ، ۵ ، ۷ ، ۱۱ ، ۹ و ۱۰ خواهد پرداخت.

۱۴۰۱/۰۵/۲۹ - ۱۲:۰۶:۴۳

دیدگاه های شما