امروز: چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

گزارش تصویری/ دیدار رئیس کمیسیون حمل ونقل وترافیک شورای اسلامی ،بامعاون حمل نقل وریاست سازمان حمل مسافر شهرداری شیراز 1401/05/29

۱۴۰۱/۰۵/۲۹ - ۱۶:۰۰:۳۵

دیدگاه های شما