امروز: چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

گزارش تصویری/بازدید کمیته محرومیت زادیی .شورای اسلامی از دبیرخانه کار گروه محرومیت زدایی شهرداری شیراز 1401/06/01

۱۴۰۱/۰۶/۰۱ - ۱۲:۴۱:۵۵

دیدگاه های شما