امروز: پنجشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

گزارش تصویری/کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری 1401/06/05

۱۴۰۱/۰۶/۰۵ - ۱۱:۳۰:۰۷

دیدگاه های شما