امروز: سه شنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

استفاده از ظرفیت‌های ملی، جهت پیشبرد اهداف فناوری اطلاعات و ارتباطات

استفاده از ظرفیت‌های ملی، جهت پیشبرد اهداف فناوری اطلاعات و ارتباطات
مهدی نصیری، رئیس کمیته هوشمند سازی، در جلسه روز دوشنبه، مورخ 31/5/1401 با موضوع هم‌اندیشی و تصمیم‌گیری‌های مشترک با حوزه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: محوریت، توسعه شهر است و می‌بایست از ظرفیت‌های ملی، جهت پیشبرد اهداف فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده کرد. در این جلسه، برخی از چالش‌های شهرداری و توانمندیهای حوزه های فناوری اطلاعات خارج از شهرداری مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید، مرکز نوآوری شهرداری، نظام صنفی رایانه‌ای و سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری کارگروهی تشکیل داده و نیازهای فناوری اطلاعات شهرداری و استفاده از توانمندیهای بخش خصوصی را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند. هم چنین رئیس مرکز نوآوری و فناوری‌های شهر هوشمند شهرداری موظف گردید لیست نیازمندیهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری را تهیه کرده تا در جلسات آتی به طور جداگانه بررسی و پیگیری و به مرحله اجرا گذاشته شود.

۱۴۰۱/۰۶/۰۷ - ۱۹:۳۹:۰۸

دیدگاه های شما