امروز: چهارشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

برنامه محوری؛مهمترین راهبرد شورای ششم در سال دوم فعالیت

سیده مریم حسینی، رئیس کمیته محرومیت‌زدایی، در نطق پیش از دستور خود در هفتاد و هفتمین جلسه صحن علنی شورا گفت: شاید برنامه محور بودن را بتوان از مهمترین راهبردها و اصلی ترین استراتژی شوراهای شهر و روستا بویژه شوراهای اسلامی کلانشهرها دانست.برنامه محوری به جای فرد محوری بسیار مهم و نجات بخش شهر از حواشی بی شمار آن است. توجه صرف شوراییان به شخص شهردار به جای توجه به مجموعه شهر و شهروندان نوعی آسیب جدی در حوزه مدیریت شهری است. برخی شوراها نیز در آمد محوری را راهبرد اصلی و نسخه کامل شورا برای شهر و شهرداری می دانند و بر آن نیز تاکید می ورزند. اما از دیدگاه اینجانب هر نوع تجهیز تعمیر و تخصیص اعتبار، ساماندهی و بهسازی و نوسازی امور شهری و...همه و همه در برنامه محوری جا گرفته و محقق می شود. 
 وی افزود :در برنامه محوری برای شهر و شهرداری و شهروندان معانی و مفاهیم ارزشمندی نهفته است. با برنامه محوری است که شورای شهر می تواند انتظارات خود را از شهردار یا مدیران شهری و مجموعه مسئولان مرتبط با شهر تفهیم یا خواسته های قانونی خود را از آنها مطالبه کند.

۱۴۰۱/۰۶/۰۸ - ۱۹:۵۷:۵۹

دیدگاه های شما