امروز: پنجشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

گزارش تصویری /کمیسیون برنامه بودجه ،حقوقی واملاک 1401/06/12

۱۴۰۱/۰۶/۱۲ - ۰۹:۴۹:۴۰

دیدگاه های شما