امروز: یکشنبه ۶ فروردین ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

همه اعضای شورای شهر پشتیبان شهردار جدید شیراز هستند/ باید اقدامات جهادی و مبارزه با فساد سرلوحه اقدامات ایشان باشد

مهدی طاهری رییس شورای شهر شیراز بعد از رای اعتماد به دکتر اسدی با اشاره به رای اعتماد اعضای شورای شهر به ایشان، همه اعضای شورا را فارغ از رای داده شده، حامی شهردار جدید دانستند که آنرا در عرصه عمل و از همین لحظه نشان خواهند داد.
ایشان اهداف دوره ششم شورای شهر شیراز مبارزه با زمینه های شکل گیری فساد و انجام اقدامات جهادی را مهمترین خواست خویش از شهردار جدید دانستند که باید یه صورت جدی آنرا پیگیری نماید.
رییس شورای شهر با اشاره به فضای گفتمانی حاکم بر جامعه و فرمان مقام معظم رهبری در راستای جهاد تبیین، شهرداری را یکی از مهمترین متولیان تحقق عملی فریضه جهاد تبیین از طریق خدمت رسانی فوری و جهادی به مردم دانستند که طبق مصوبات شورا باید با اولویت مناطق محروم صورت گیرد.
مهندس طاهری ضمن تبریک به دکتر اسدی، ایشان را مدیری با تجربه دانستند که مطمئنا این پیشینه خدمتی ایشان به سرعت بدنه شهرداری بجای درگیری امور اداری درون سازمانی، به تحرک و پویایی خواهد رساند و شاهد تحرک در تمامی شهر و شروع پویاتر طرح های عمرانی خواهیم بود.
ایشان در پایان توجه به موضوع فرهنگ و در نظر گرفتن شیراز به عنوان سومین حرم اهلبیت علیه السلام را از مهمترین توصیه های دیگر خویش بیان کردند که باید در قالب های مختلف خصوصا کمک به نهادهای مردمی و فرهنگی شهر تحولی عظیم را در شهر شاهد باشیم.

۱۴۰۱/۰۶/۱۳ - ۱۰:۲۱:۵۰

دیدگاه های شما