امروز: سه شنبه ۸ آذر ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

بررسی لایحه شهرداری در خصوص سند راهبردی استفاده از ظرفیت مشارکت بنگاه‌های دانش بنیان در توسعه شهری

محمدحسن اسدی، رئیس کمیسیون اقتصاد و سرمایه‌گذاری در پنجاه و هشتمین جلسه کمیسیون گفت: اولین موضوع مطرح شده در این جلسه، به برنامه راهبردی پنجساله شهرداری شیراز 1400-1401 اختصاص داشت که با حضور اعضای کمیسیون و مدیران شهرداری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
دومین دستورکار این جلسه به بررسی لایحه شهرداری در خصوص سند راهبردی استفاده از ظرفیت مشارکت بنگاه‌های دانش بنیان در توسعه شهری اختصاص داشت که مقرر گردید پس از طرح در کمیته هوشمندسازی شورای اسلامی شهر شیراز دوباره در کمیسیون اقتصاد و سرمایه‌گذاری شورا بررسی گردد.
آخرین دستورکار این جلسه به تقویت واحدهای سرمایه‌گذاری مناطق و زیرمجموعه‌های شهرداری اختصاص داشت که پس از گفتگو حول این موضوع و تصمیم‌گیری در خصوص راه‌اندازی این واحد در شهرداری‌های مناطق با اختیارات ویژه، موضوع جهت تصمیم‌گیری نهایی به صحن شورا ارجاع گردید.

۱۴۰۱/۰۶/۱۳ - ۱۱:۱۷:۲۲

دیدگاه های شما