امروز: یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

گزارش تصویری / بازدید مهندس زارعی عضو شورا وناظر شورادرمنطقه شش از محله دینکان ومنصور آباد1401/06/14

بازدید مهندس زارعی عضوشورا وناظر شورای اسلامی شهر شیراز درمنطقه شش به همراه شهردار ویاوران  شورا

۱۴۰۱/۰۶/۱۴ - ۱۰:۲۴:۴۹

دیدگاه های شما