امروز: یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

نرخنامه حمل متوفیان

مسعود زارعی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز گفت: نرخنامه حمل متوفیان ( بر اساس بند ۸ آیین نامه نحوه فعالیت شرکت ها و مؤسسات حمل ونقل درگذشتگان)، در هشتاد و یکمین جلسه علنی شوراي اسلامي شهر شيراز، مورخ 13/6/1401، با حضور 13 نفر اعضای شورا بررسی شد و به تصویب رسید. مطابق این مصوبه، نرخ کرایه خودروهای حمل و نقل متوفیان در شهر شیراز به شرح جدول پیوست ممهور به مهر شورا به تصویب رسید

۱۴۰۱/۰۶/۱۵ - ۱۵:۰۸:۴۲

دیدگاه های شما