امروز: دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

امنيت بنيادي ترين موضوع اجتماعي و مهمترين وظيفه دولت هاست

امنيت بنيادي ترين موضوع اجتماعي و مهمترين وظيفه دولت هاست

مهدی طاهری رئیس شورای اسلامی شهر شیراز در هشتادوسومین صحن علنی شورای اسلامی بیان کرد: هويت ها و ارزشهاي دینی، ملی و سنتهاي داخلي يك جامعه قدرت اجتماعي را مي سازند و نبود تهديد احساس امنيت را در جامعه القا مي كند تا بدين ترتيب همان هويت ها و ارزش ها در جامعه جلوه كرده و قدرت اجتماعی را کامل کنند. در واقع ثبات اجتماعي مي تواند قدرت اجتماعي و از آنرو احساس امنيت را القا كند و بر عكس آن نيز در نگاه سلبي، فراغت از تهديد سبب ثبات و امنيت شود و از اين رو صاحب نظران، مقوله امنيت و قدرت اجتماعي را در كنش و بركنش يكديگر مي دانند و به همين دليل اميد اجتماعي و امنيت ، اعتماد عمومي و امنيت كه نتايج ثبات اجتماعي هستند رابطه مستقيمي پيدا مي كنند . مقام معظم رهبري بارها در طول ادوار گذشته نسبت به برقراري كرسي هاي آزادانديشي تاكيد داشته اند تا در اين روند، با تضارب افكار و گفتگوها تفاوت ها ديده شده و نه به تعارضات تبديل شوند. موضوعي كه شوراي ششم نيز بر آن تاكيد داشته و از جمله راهبردهاي مصوب خود قرار داده است. نبود چنين كرسي هاي آزاد اندیشی سبب بروز ابهاماتي مي شوند كه ناشي از عدم گفتگوست و همين عدم تبادل افكار در چنين ميزهاي تخصصي سبب بروز تعارضات خواهند شد.   

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز گفت : امنيت كالايي وارداتي نيست. امنيت ميراثي بي نهايت پر بهاست. حاصل خونهاي پاكي است كه سربازان اين مرز و بوم جان شيرين خود را در طبق اخلاص گذاشته و امروز آن درّ يكتا را به ما سپرده اند و ما در برابر قطره قطره خون آن دلیرمردان و شیرزنان مسئوليم. ما به همان ميزان، پاسدار همه ارزشهايي هستيم كه آنها براي آن فداكاري كرده اند . آنها مدافع فقر و محرومیت، تورم اقتصادی و مفسدین مالي و امثالهم نبوده اند . آنها براي آرمان هاي انقلاب اسلامي و ايراني آزاد و آباد و مستقل از بيگانگان ايثار و فداكاري كرده و اين حقيقت را بدون هيچ ابهام و خدشه به ما سپرده اند تا بي ملاحظه حافظ ارزشهاي انقلاب اسلامي باشيم و از اينروست كه امروز مرز تشخيص عاقلانه و احساسي بر پديده هاي اجتماعي را براي حفظ آرمانهاي انقلاب اسلامي بايد نخبگان جامعه بر عهده داشته باشند.

 وی در ادامه افزود : روابط اجتماعي مورد نياز جامعه در یک کشور از طريق تدوين قوانين و مقررات وضع و تعيين تكليف مي شود و بديهي است امنيت، حفظ حدود و ثغور اين خطوط و ديوارها است. امنيت، اولين نياز حقيقي و غير قابل جايگزين يك جامعه است تا روابط اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و حتي سياسي درون يك جامعه تضمين شوند.

مهدی طاهری رئیس شورای اسلامی شهر شیراز اظهار داشت :آنچه در جامعه در حال رشد در دهه هاي گذشته اهميت پيدا مي كند رابطه بين سنت ها و مدرنيته است. اين مقوله يا نزاع فرهنگي معمولا در تمام جوامع ، بويژه جوامع شرقي يك مبتلابه مهم است. رابطه بين سنتها و مدرنيته رابطه بين نسل ها و بين والدين و فرزندان را تحت تاثير خود قرار مي دهد و جامعه اي كه نتواند بدرستي آنرا در چارچوب يك برنامه چند جانبه مديريت كند به طور طبيعي با تهديد نگاه بين نسلي بين اين دو ديدگاه روبرو خواهد شد و هر چه روند رشد عقلی جامعه سرعت بيشتري داشته باشد اين تهديد بيشتر خواهد شد.

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز گفت : بدون شك امنيت بجز با مشاركت اجتماعي رخ نخواهد داد و بدون وجود امنيت كه خط قرمز هر حاكميتي است هيچ چيز بر قاعده و سنگ بناي خود نخواهد ماند . اقتصاد و فرهنگ آسيب خواهد ديد و ساختارهاي اجتماعي به سمت بزه و آسيب پيش خواهند رفت .

وی در ادامه افزود :در اين روزها و شبها چه بسيار مجاهدان گمنامي و فقط براي جلب رضاي خدا ، خود را وقف امنيت كشور كرده اند . من بر دست و بازوي يكايك نيروهاي حافظ امنيت اين مرز و بوم بوسه مي زنم و براي وجود همه آنها كه در عين گمنامي، مظلومانه براي دفاع از حريم امنيت ايران عزيز و بويژه شيراز سومين حرم اهل بيت (ع) شبانه روز تلاش مي كنند سلامتي و عاقبت بخيري از درگاه حضرت احديت آرزومندم و برای شهدای آنها ادای احترام می کنم .از رياست محترم قوه قضاييه نيز تقاضا داريم وفق قانون ، موضوع پرونده فوت تاثربرانگيز بانوي ايران زمين مهسا اميني را در نهايت شفافيت و بدون هر گونه ملاحظه كاري روشن نمايند

۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۴:۵۴:۱۰

دیدگاه های شما