امروز: جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

اولین جلسه مشورتی ورزش محلات برگزار شد

اولین جلسه مشورتی ورزش محلات برگزار شد

به منظور سیاستگذاری، ساماندهی و نظارت در 170 محله شیراز جلسه مشترک کمیته محله و مسجد ‏محوری، اداره ورزش سازمان فرهنگی و کمیته ورزش کمیسیون فرهنگی با حضور دکتر سعیدی از کمیته ‏ملی المپیک و شورای عالی ورزش کشور، قهرمان کشتی آقای محمدرضا گرایی، قهرمان ملی ژیمناستیک ‏آقای کیخا، قهرمان ملی دو میدانی آقای نیادوست، آقای دکتر خداجو مسئول ورزش و جوانان شهرستان ‏شیراز، آقای مهندس حسینی مسئول ورزش زورخانه ای، آقای دکتر ایوب زاده مسئول ورزش دارت، ‏مهندس یحیی زارع مسئول اداره ورزش سازمان فرهنگی و جمعی از پیشکسوتان و فعالان حوزه ورزش ‏محلات تشکیل، قرار شد طرح ها، برنامه ها و پیشنهادات کاربردی و میدانی خود را در راستای تقویت و ‏گسترش ورزش محلات، کشف استعدادهای ورزشی کودکان، نونهالان و نوجوانان محلات و معرفی به مراکز ‏شکوفایی استعدادها در هیأتهای ورزشی مربوطه، تکمیل زیرساخت های ورزشی مورد نیاز محلات بررسی ‏گردد.‏

مجمع مشورتی از طریق تشکیل گروه در فضای مجازی، نظرات و پیشنهادات کاربردی و میدانی خود را ‏برای محلات ارائه، اداره ورزش سازمان فرهنگی آنها را جمع آوری و دسته بندی نموده، در اختیار کمیته ‏محله و مسجد محوری و کمیسیون فرهنگی قرار داده، نتیجه کار را در جلسات ماهیانه مجمع مشورتی ‏ارائه نماید.‏

از شورا آقایان هاجری و نصیری مسئول کمیته محله و مسجد محوری شورا و مسئول کمیته ورزش و ‏سلامت کمیسیون فرهنگی – ورزشی حضور داشتند

۱۴۰۱/۰۷/۱۱ - ۱۱:۰۵:۵۹

دیدگاه های شما