امروز: جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دیدار و گفتگوی صمیمانه نائب رئیس شورای اسلامی شهر شیراز با هیئت ورزش ناشنوایان

دیدار و گفتگوی صمیمانه نائب رئیس شورای اسلامی شهر شیراز با هیئت ورزش ناشنوایان

دیدار و گفتگوی صمیمانه نائب رئیس شورای اسلامی شهر شیراز جناب آقای محمد تقی تذروی با هیئت ورزش ناشنوایان شهر شیراز پیرامون رسیدگی به مسائل و مشکلات این قشر  

۱۴۰۱/۰۷/۱۶ - ۰۹:۱۷:۲۲

دیدگاه های شما