امروز: یکشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

تشکیل کارگروه ویژه برای رفع موانع انتقال صنوف مزاحم شهری به سایت های کارگاهی و خدماتی با محوریت شهرداری شیراز

تشکیل کارگروه ویژه برای رفع موانع انتقال صنوف مزاحم شهری به سایت های کارگاهی و خدماتی با محوریت شهرداری شیراز

مسعود زارعی رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شورای شهر شیراز خبر داد:

تشکیل کارگروه ویژه برای رفع موانع انتقال صنوف مزاحم شهری به سایت های کارگاهی و خدماتی با محوریت شهرداری شیراز

در جریان دیدار رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهرشیراز با رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس در خصوص ایجاد بستر مناسب در راستای انتقال مشاغل آلاینده به خارج از شهر بحث و گفت و گو شد.

رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز  همچنین در این دیدار بر ایجاد تعامل و همکاری با اتاق اصناف در جهت انتفاع بیشتر برای شهر و شهروندان تأکید کرد.

مهندس زارعی عضو ناظر شورا در کمیسیون بند ۲۰ در این خصوص گفت: بر اساس مصوبه هیات وزیران ۲۵ شغل در رده مشاغل مزاحم شهری می باشند و بر اساس کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها که در سازمان ساماندهی مشاغل شهری و به منظور رسیدگی به وضعیت مشاغل مزاحم شهری تشکیل می شود، مسائل و موارد حقوقی انتقال مشاغل مزاحم شهری توسط اعضا کمیسیون مورد بررسی قرار می گیرد.

رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز با بیان اینکه کارگروه ویژه برای رفع موانع انتقال صنوف مزاحم شهری به سایت های کارگاهی و خدماتی با محوریت شهرداری شیراز تشکیل می شود، گفت: برای انتقال مشاغل مزاحم شهری عزم جدی وجود دارد که می بایست برای همکاری و هماهنگی بیشتر همه دستگاه های متولی و خدمات رسان، موضوعات درکارگروه تخصصی رفع موانع انتقال مشاغل مزاحم بررسی و نظرات کارشناسی این کارگروه می تواند زمینه همکاری تمامی دستگاهها را با کمیسیون بند ۲۰ و شهرداری شیراز برای ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری و تسهیل امور فراهم نماید.

رییس اتاق اصناف مرکز استان در این نشست ضمن تقدیر و تشکر از نگاه حمایتی با اهداف مشترک شورای اسلامی ششم کلانشهر شیراز و شهرداری در ایجاد بستر مناسب در راستای انتقال مشاغل آلاینده به خارج از شهر اظهار داشت: گام های محکمی توسط این اتاق و اتحادیه های صنفی هدف برای احداث شهرک صنفی و انتقال مشاغل آلاینده در شیراز برداشته شده است اما عزم و اراده اصناف در تحقق این مهم به تنهایی کافی نیست.

علیرضا رعنایی با انتقاد از برخی موانع و عدم همکاری و بروکراسی اداری گذشته در این مورد گفت: قطعا مانع تراشی باعث بی رغبتی سرمایه گذاران بخش خصوصی برای احداث شهرک های صنفی و انتقال مشاغل آلاینده به خارج از شهر شیراز می شود.

رییس اتاق اصناف فارس با اعلام آمادگی کامل جهت اجرای آئین نامه هیئت وزیران جهت انتقال مشاغل آلاینده به خارج از شهرها و اجرای بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها از نگاه حمایتی امروز مسئولان از جمله شورای اسلامی شهر و شهرداری شیراز در اجرای قانون با در نظر داشتن قانون صنفی تشکر کرد

۱۴۰۱/۰۷/۱۶ - ۱۸:۰۹:۲۰

دیدگاه های شما