امروز: سه شنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

خاتمه پیمان قراراداد سال 1395 پروژه نواب

خاتمه پیمان قراراداد سال 1395 پروژه نواب

علی اکبر سلطانی رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک و عمران شورای اسلامی شهر شیراز در هشتادو پنجمین حلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص اجازه خاتمه پیمان قراراداد سال 1395 پروژه نواب بیان کرد :

به شهرداری شیراز اجازه داده می‌شود در راستای مصوبه شماره 518/1401 مورخ 2/3/1401 با موضوع انعقاد قرارداد واگذاری اجرای پروژه تقاطع غیر همسطح نواب صفوی با شرکت سد و عمران پارس گستر ، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه نسبت به خاتمه پیمان قرارداد شماره 583077/95 مورخ 18/12/1395 با شرط سلب و اسقاط نمودن حق اعتراض و طرح هر گونه دعوی از سوی پیمانکار (شرکت سد و عمران پارس گستر) اقدام نماید.

۱۴۰۱/۰۷/۲۴ - ۱۶:۳۵:۵۳

دیدگاه های شما