امروز: دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

گزارش تصویری/ دیدار رئیس کمیسیون حمل و نقل وترافیک وعمران با نمایندگان بهره بردار رانندگان حمل نقل عمومی شهرداری 1401/07/25

دیدار  ریئس کمیسیون حمل ونقل وترافیک  وعمران  شورای اسلامی  شهر شیراز درخصوص برسی مشکلات ودیدار چهر به چهر بانمایندگان بهر بردار ورانندگان اتوبوس ،تاکسی ،مینی بوس

۱۴۰۱/۰۷/۲۵ - ۱۱:۴۰:۲۴

دیدگاه های شما