امروز: شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

اهداء احکام رابطین شوراهای اسلامی محلات در مناطق 11 گانه شهرداری شیراز

در این مراسم که در سالن کمیسیونهای شورای اسلامی شهر شیراز برگزار گردیدجناب آقای مهندس تذروی نائب رییس محترم شورا و  رییس کمیته مرکزی شوراهای اسلامی محلات شهر شیراز توضیحاتی در خصوص برنامه ها و جلسات یکساله شوراها و اینکه رابطین شوراها بایستی فراتر از تمام موارد و مشکلات محلات و شهرک ها پاسخگو و مطالبه گر واقعی باشند مطالبی مطرح کرد.

آنگاه مهندس نوروزی مسئول اجرایی کمیته مرکزی شوراها اعلام کرد که رابطین مناطق یازده گانه شهرداری بایستی موارد و مشکلات عمرانی،خدمات شهری،فرهنگی،ورزشی،اجتماعی،آموزشی،بهداشتی و سایر موارد رفاهی درجهت رفع محرومیت زدایی را در محله ها و شهرک ها را رصد کنند و موارد را به شهرداری و ناظر محترم شورا در منطقه منطقه مربوطه ودیگر ادارات خدمات رسان منعکس نمایند و تا نتیجه نهایی و رفع مشکل پیگیری کنند.

دراین مراسم مهندس نوروزی آیین نامه و شرح وظایف رابطین مناطق یازده گانه بصورت تصویری ارائه و توضیحات مبوسط براساس آیین نامه داخلی ارائه و  مطرح کرد.

وی اعلام کرد در منطقه شهرداری 5 نفر از عزیزان فعال،توانمند براساس معیارهایی که در آیین نامه رابطین آمده است از طرف کمیته مرکزی جهت یک دوره یکساله تعیین شدند و بایستی این عزیزان بر اساس آیین نامه و شرح وظایف و رعایت سلسله مراتب اداری و زیر نظر ناظر محترم شورای اسلامی شهر شیراز در منطقه مربوطه نسبت به انجام وظایف محوله فعالیت، همکاری نمایند و گزارش اقدامات انجام شده رابصورت ماهیانه را به کمیته مرکزی شوراها  ارائه نمایند.

سپس رابطین مناطق یازده گانه موارد و مشکلات و طرح ها و پیشنهادات خود را مطرح کردند.

در پایان احکام یکساله رابطین شوراها در مناطق یازده گانه توسط مهندس تذروی به این عزیزان اهدا گردید.

۱۴۰۱/۰۷/۳۰ - ۱۵:۰۸:۴۱

دیدگاه های شما