امروز: دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

سیمای شهر شیراز حال خوشی ندارد

غلامعلی ترابی، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر شیراز در نطق پیش از دستور خود با بیان اینکه سیمای شهر شیراز حال خوشی ندارد، تصریح کرد: متاسفانه مدیریت چندگانه در حوزه سیما و منظر شهری باعث شده است هیچگونه ضابطه ای که با فرهنگ و معماری اسلامی ایرانی مطابقت داشته باشد جهت بحث نمای شهری مصوب نگردد .شورای عالی معماری و شهرسازی اخیراً دبیرخانه سیما و منظر را مصوب نموده که به شهرداری‌ها واگذار گردد. اکنون که نگاه حاکمیتی بهبود یافته، لازم است شهرداری شیراز نیز نگاه جامع تری به موضوع داشته باشد. معاونت شهرسازی از حالت انفعال خارج شده و بررسی ضوابط نما و سیما و منظر شهری را در دستور کار خود قرار دهد. شهردار محترم شیراز دستورات لازم جهت یکپارچه شدن موضوع صادر نموده و هماهنگی بین دو حوزه معاونت شهرسازی و خدمات شهری و سازمان سیما منظر صورت پذیرد تا انشاا.. در آینده شاهد تصویب و اجرای ضوابط نما و سیما و منظر مطابق با معیارهای معماری ایرانی اسلامی باشیم.

۱۴۰۱/۰۸/۰۲ - ۱۰:۲۶:۳۱

دیدگاه های شما