امروز: یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

گزارش تصویری/بازدید کمیسیون اقتصاد وسرمایه گذاری ازپروژه های اوراق مشارکت شهرداری شیراز 1401/08/03

۱۴۰۱/۰۸/۰۳ - ۱۲:۲۰:۴۰

دیدگاه های شما