امروز: جمعه ۷ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز، طی حکمی، علی عابدینی را به سمت «سرپرست روابط عمومی شورای اسلامی شهر شیراز» منصوب کرد

 

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر شیراز، علی عابدینی، به موجب حکمی از سوی رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به سمت «سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل شورا ی اسلامی شهر شیراز منصوب شد.

در متن ابلاغ ایشان چنین آمده است:

به موجب این ابلاغ و نظر به شایستگی، توانمندی و حسن سابقه به عنوان «سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل شورای شهر شیراز» منصوب می شوید، امید است در سایه توکل به خدای متعال و همکاری با دیگر مدیران و کارکنان دبیرخانه و کارکنان شورای اسلامی شهر شیراز  و استفاده بهینه ازامکانات و ظرفیتهای موجود در چارچوب قانون و شرح وظایف ابلاغی نسبت به انجام وظایف محوله اقدام و گزارش عملکرد را به صورت منظم به اینجانب ارائه نمائید.

شایان ذکر است وی پیش تر مسئول روابط عمومی مناطق 6، 4، 1 بوده است.

۱۴۰۱/۰۸/۰۸ - ۱۹:۴۷:۲۶

دیدگاه های شما