امروز: پنجشنبه ۹ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

گزارش تصویری/تجلیل از اعضای شورا اسلامی ومدیران شهری1401/08/08

تقدیر از اعضای محترم شورای اسلامی شهر شیراز ومدیران شهری درراستای پروژه مهر (بازگشایی مدارس)

۱۴۰۱/۰۸/۰۸ - ۱۹:۴۶:۲۱

دیدگاه های شما