امروز: یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز، طی حکمی، امین یاوری را به سمت «مدیر کل حوزه ریاست شورای اسلامی شهر شیراز» منصوب کرد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر شیراز، امین یاوری، به موجب حکمی از سوی رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به سمت «مدیر کل حوزه ریاست شورای اسلامی شهر شیراز» منصوب شد.

 

در متن ابلاغ ایشان چنین آمده است:

به موجب این ابلاغ و نظر به شایستگی، توانمندی و حسن سابقه به عنوان» مدیر کل حوزه ریاست شورای اسلامی شهر شیراز » منصوب می شوید، امید است در سایه توکل به خدای متعال و همکاری با دیگر مدیران و کارکنان دبیرخانه و شورای اسلامی شهر شیراز و شورای اسلامی شهر شیراز و استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت‌های موجود در چارچوب قانون و شرح وظایف ابلاغی نسبت به انجام وظایف محوله اقدام و گزارش عملکرد را به صورت منظم به اینجانب ارائه نمائید.

شایان ذکر است، وی پیش تر، مسئول حراست سازمان پایانه‌های مسافربری و ستاد آبادگری باغات قصرالدشت، مسئول املاک سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی، رئیس اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری و رئیس اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه  انسانی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری بوده است.

فایلعنوان
رئیس شورای اسلامی شهر شیراز طی حکمی امین یاوری را به سمت مدیر حوزه ریاست شورا منصوب کردرئیس شورای اسلامی شهر شیراز طی حکمی امین یاوری را به سمت مدیر حوزه ریاست شورا منصوب کرد
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ - ۲۰:۴۵:۳۲

دیدگاه های شما