امروز: دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

آماده سازی طرح جامع زیباسازی شهر شیراز در دستورکار شورای اسلامی شهر شیراز

مسعود زارعی رییس کمیسیون سلامت ،محیط زیست و خدمات شهری در هشتاد و هشتمین جلسه صحن علنی شورا طرحی در خصوص الزام شهرداری به ارائه مجموعه ضوابط و شرح خدمات جهت تهیه طرح جامع زیبا‌سازی شهر شیراز ارائه نمود.

در این جلسه مقرر گردید شهرداری شیراز با همکاری مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر شیراز حداکثر ظرف مدت سه ماه و با تاکید بر هویت اسلامی- ایرانی ، نسبت به ارائه مجموعه ضوابط و شرح خدمات جهت تهیه طرح جامع زیبا‌سازی شهر شیراز بر اساس سیاست ها، چشم انداز و راهبردهای شورا و شهرداری ، اقدام و نتیجه را طی لایحه ای به شورا ارائه نماید

۱۴۰۱/۰۸/۱۶ - ۱۰:۳۴:۵۴

دیدگاه های شما