امروز: پنجشنبه ۹ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

گزارش تصویری/ دیار اعضای شورا ی اسلامی بااعضای هیئت کشتی فارس 1401/08/16

دیدار اعضای شورای اسلامی  شهر شیراز بااعضا و هیئت کشتی استان فارس ، درراستای همدلی وهمکاری و گسترش وترویج  زمین های کشتی پهلوانی، وزور خانه ای

۱۴۰۱/۰۸/۱۶ - ۱۱:۰۶:۰۵

دیدگاه های شما