امروز: جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

تاسیس صندوق زمین با همکاری مرکز پژوهش های شورا

علیرضا اسکندری رییس کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری شورا با ارائه طرحی در هشتاد و هشتمین جلسه صحن علنی شورا درخصوص تأسیس و یا مشارکت در صندوق زمین و ساختمان جهت اجرای پروژه سرمایه گذاری از مرکز پژوهش های شورا درخواست همیاری نمود.

ضمن بحث و بررسی در مورد این طرح مقرر گردید شهرداری شیراز با همکاری مرکز پژوهش های شورا حداکثر ظرف مدت یک ماه ،جهت اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری و مشارکتی مسکونی و تجاری و سایر پروژه‌های مشمول، ضمن ارائه لایحه تاسیس صندوق زمین و ساختمان جدید یا مشارکت در تاسیس و یا مشارکت در صندوق‌های زمین و ساختمان فعال، آیین‌نامه اجرایی خود را در چارچوب و طبق ضوابط بالادستی بورس و فرابورس ایران تهیه و جهت تصویب به شورا ارائه نماید.

۱۴۰۱/۰۸/۱۶ - ۱۴:۰۱:۳۶

دیدگاه های شما