امروز: چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

پروژه باغ مهر بانو سرمایه گذاری در حوزه بانوان است

نتیجه افتتاح پروژه ها در حوزه فرهنگی و اجتماعی است
 رئیس شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به اینکه نیمی از جامعه را قشر بانوان تشکیل می دهند و غفلت از این قشر عظیم؛ غفلتی بزرگ و گاهی اوقات برگشت ناپذیر است، تصریح کرد: توجه به حوزه زنان و بانوان مورد تاکید رهبر و بنیان گذار انقلاب اسلامی بوده و به عنوان اصول انقلاب است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر شیراز: مهدی طاهری در آیین افتتاح ۲۹ پروژه عمرانی، فرهنگی، گردشگری، ورزشی و خدمات شهری شهرداری شیراز و در محل باز طراحی باغ مهربانو ضمن تسلیت حادثه تروریستی حرم شاهچراغ گفت: این پروژه شاید ظاهر عمرانی داشته باشد اما نتیجه و برداشت آن اساسا یک پروژه فرهنگی و اجتماعی است.
طاهری گفت: این مسئولیت بزرگ نباید فراموش شود و با تناسب پروژه ها می توان مناطق را توسعه داد و با سرعت تعداد زیادی پروژه را افتتاح کنیم.
وی تاکید کرد که اثر چنین پروژه هایی در حوزه فرهنگی و اجتماعی باید دیده شود و به همان تناسب هم باید توجه به این پروژه ها بیشتر شود.
طاهری با اشاره به اینکه گاهی به ظاهر و کالبد پروژه ها توجه می شود، بیان کرد: اثر پروژه ها باید در حوزه فرهنگی و اجتماعی دیده شود و عمده این پروژه ها که افتتاح می شود در مناطق مختلف است و اقشار جامعه می توانند از آن بهره ببرند.
رئیس شورای اسلامی شهر شیراز با بیان اینکه انقلاب آرمان های بلندی برای خود تعیین کرده است، با طرح این پرسش که آیا بانوان در انقلاب اسلامی به آن جایگاهی که باید رسیده اند، عنوان کرد:  اگر دین برای بانوان محدودیت و معذوریتی در نظر گرفته  است این محدودیت ها برای جامعه بوده است و باید توجه به منابع راهی برای آنها دیده شود.
طاهری اضافه کرد: افتتاح باز آفرینی باغ مهر بانو را در حوزه بانوان شاهد هستیم و باید در مناطق دیگر نیز پروژه هایی از دست داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه تعداد افرادی که می توانند از پروژه های با رویکرد فرهنگی، ورزشی و اجتماعی بهره ببرند بسیار زیاد است و در کنار آن می توان توجه به پروژه های مگا و بزرگ داشت، عنوان کرد: سرعت بخشیدن به چنین پروژه هایی نتیجه بهتری خواهد داشت.
طاهری خاطرنشان کرد: بانوانی که با حضور در باغ بانوان و خانواده آرامش خاطر را به خانه بر می گردانند در بالا بردن روحیه اجتماعی که جزئی از سرمایه اجتماعی است، موثر است.
وی تاکید کرد: در واقع با این رویکرد این باغ نه تنها هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری است و به عنوان پروژه های پیشران هستند.

۱۴۰۱/۰۸/۱۹ - ۱۵:۴۶:۰۵

دیدگاه های شما